Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2023
Ngày cập nhật 25/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 2214/KH-UBND ngày 21/8/2023 của UBND thị xã về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2023; UBND thị xã thông báo về việc tham gia, trao đổi ý kiến, đặt câu hỏi tại Hội nghị.

Chủ đề của Hội nghị: "Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ thị xã Hương Trà trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0". Chủ trì đối thoại là đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị vào cuối tháng 9/2023

Nội dung Hội nghị tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm dưới đây:

1. Thông tin đến đoàn viên, thanh niên sự quan tâm và tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với sự phát triển của thị xã Hương Trà. Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trên địa bàn thị xã trong thời gian vừa qua trong đó tập trung các vấn đề như: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, việc làm, tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật…

2. Thanh niên đề xuất với lãnh đạo thị xã về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

3. Chủ tịch UBND thị xã lắng nghe, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên .

Để trao đổi ý kiến, đặt câu hỏi đối thoại với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, người đối thoại thực hiện các cách sau:

Cách 1:- Truy cập vào đường link:

 https://docs.google.com/forms/d/119V9ZudRIhPw0af845AS7stas-QVtFvNMr0JDv0yDQo/edit và nhập thông tin, ý kiến trao đổi, câu hỏi theo hướng dẫn.

           - Hoặc quét mã QR và nhập thông tin theo hướng dẫn.

 

Cách 2: Gửi trực tiếp câu hỏi, đề xuất, kiến nghị qua Thị Đoàn Hương Trà (Số 01, đường Lê Sĩ Thận, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế); SĐT: 0823237175 (Đ/c Nguyễn Huy Hoàng – Chuyên viên Thị Đoàn).

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 529