Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023
Ngày cập nhật 21/09/2023

Chiến dịch năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động với chủ đề Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau chung tay, hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu. Hơn bao giờ hết việc hạn chế tối đa phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí, “Giải quyết ô nhiễm nhựa”, bắt đầu “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái”, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường phải cần sự chung tay của toàn thể cộng đồng.

Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023; UBND thị xã Hương Trà yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt một số hoạt động sau:

1. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ đề về Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện, bền vững với môi trường.

2. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

3. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Chủ động tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới. Lồng ghép nội dung về phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan.

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng, phát động các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon...; các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh...

5. Tiếp tục chủ động triển khai Đề án số 349/ĐA-UBND ngày 27/2/2019 của UBND thị xã về việc tổ chức ngày chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà sáng – xanh – sạch – đẹp”; Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND thị xã về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và ”Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần và Kế hoạch số 2254/KH-UBND ngày 23/8/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị dọc các tuyến đường trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Tập tin đính kèm:
Thu Phương - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 639