Tìm kiếm thông tin
Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi
Ngày cập nhật 09/07/2019

Ngày 28  tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1541  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách tỉnh số tiền 3.991.000.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm chín mươi mốt triệu đồng chẵn) từ nguồn dự phòng, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố Huế để hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Chi tiết như sau:

TT

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú

 

Tổng cộng

3.991.000.000

 

1

Huyện Phong Điền

798.000.000

 

2

Huyện Quảng Điền

518.000.000

 

3

Thị xã Hương Trà

335.000.000

 

4

Thị xã Hương Thủy

760.000.000

 

5

Huyện Phú Vang

1.286.000.000

 

6

Huyện Phú Lộc

224.000.000

 

7

Huyện A Lưới

8.000.000

 

8

Thành Phố Huế

62.000.000

 

Giao trách nhiệm:

- Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát kinh phí được ghi tại Điều 1 Quyết định này.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kết thúc đợt dịch tả lợn Châu Phi; tổng hợp, thẩm định mức độ thiệt hại của các địa phương, gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính nguồn kinh phí theo quy định.

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã triển khai thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thời điểm tiêu hủy và mức quy định, dưới sự giám sát của người dân, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, trục lợi chính sách.

+ Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời cho các chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu huỷ.

+ Chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu báo cáo và mức hỗ trợ cho từng đối tượng.

+ Kết thúc đợt dịch tả lợn Châu Phi, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí của địa phương mình, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.666
Truy câp hiện tại 4.783