Tìm kiếm thông tin
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Vừa qua, ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.  

Vừa qua, ngày 31/3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm:

 

Vừa qua, ngày 23/5/2021 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.  

Ngày 12/3/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.

 

Ngày 09/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Theo đó, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung trọng tâm như sau:  
Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi.  
Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng. Thông tư gồm có 5 chương, 16 điều quy định về phạm vi áp dụng; mã số, hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng:  

Vừa qua ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập.

 

Vừa qua ngày 09/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương nhanh chóng triển khai việc chọn SGK lớp 2 và lớp 6 mới, đảm bảo hoàn thành việc phát hành sách đến các địa phương trước ngày 31/7.  
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.090