Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 22/6/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2022/TT-BTTTT quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.   
Ngày ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  
Ngày 16-6-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 726/QĐ-TTg (phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 với quan điểm phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp hóa chất, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn…  
Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2022/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định.  
Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn  
Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.  

Ngày 09/5/2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 12/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế.

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/06/2022 đến hết ngày 31/12/2025, thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg và Quyết định số 3/2021/QĐ-TTg.  
Ngày 11/5/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.395