Tìm kiếm thông tin
Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND).

 

Vừa qua, ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.  
Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.  
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (về mức thu, nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng); thời gian áp dụng mức thu, nộp lệ phí, phí mới được tính từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.  
Ngày 01/06/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Theo đó, Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức. Được áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  
Glyphosate là hoạt chất thuốc trừ cỏ được sử dụng rộng rãi trên thế giới vì tác dụng diệt cỏ hiệu quả cao. Tại Việt Nam, từ năm 1994, Glyphosate đã được đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng tại Việt Nam và đến nay, đã có tới 104 tên thương mại chứa Glyphosate được đăng ký.  
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhằm tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020 và có những nội dung cơ bản sau:  
Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.819.043
Truy câp hiện tại 4.897