Tìm kiếm thông tin
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng. Thông tư gồm có 5 chương, 16 điều quy định về phạm vi áp dụng; mã số, hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng:  

Vừa qua ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập.

 

Vừa qua ngày 09/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương nhanh chóng triển khai việc chọn SGK lớp 2 và lớp 6 mới, đảm bảo hoàn thành việc phát hành sách đến các địa phương trước ngày 31/7.  
Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.  
Vừa qua, ngày 22/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 24/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.  
Ngày 09/9/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam;  
Vừa qua, ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.          

Vừa qua, ngày 25/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 150/2020/NĐ-CP thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 

Ngày 31/12/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 70/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2021(Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế); UBND thị xã thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng quy định.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.698