Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trong thời gian qua, trên địa bàn thị xã Hương Trà có nhiều ý kiến liên quan đến việc miễn giấy phép xây dựng. Trong bài viết này, Tôi xin được trao đổi những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng để quý đọc giả được rõ. Căn cứ khỏan 2 điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và căn cứ khoản 30 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) quy định như sau:  
Trong thực tiễn có nhiều trường hợp vi phạm hành chính phải bị xử lý theo quy định pháp luật. Vậy trong trường hợp nào thì hành vi vi phạm hành chính được xem xét giảm nhẹ. Trong bài viết này, Tôi xin trao đổi về các tình tiết giảm nhẹ vi phạm hành chính để quý đọc giả hiểu rõ hơn. Căn cứ điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định như sau:  
Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

 

Vừa qua, ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó:  
Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.  
Ngày 13/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022.  
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  
Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.  
Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.667.002
Truy câp hiện tại 3.179