Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những điều cần biết về giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính
Ngày cập nhật 21/10/2021

Trong thực tiễn có nhiều trường hợp vi phạm hành chính phải bị xử lý theo quy định pháp luật. Vậy trong trường hợp nào thì hành vi vi phạm hành chính được xem xét giảm nhẹ. Trong bài viết này, Tôi xin trao đổi về các tình tiết giảm nhẹ vi phạm hành chính để quý đọc giả hiểu rõ hơn. Căn cứ điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định như sau:

 

Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

1. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;

3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

5. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; 

6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;

8. Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

 

Đình Duẩn-Đội QTĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.822