Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Ngày cập nhật 03/12/2021

Ngày 16/11/2021, Sở Tư pháp ban hành công văn số 2189/STP-BTTP về việc đăng tải các nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập vào địa chỉ nêu trên để tham khảo tài liệu và triển khai đến các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bằng các hình thức thích hợp.

Tập tin đính kèm:
Văn Thu Thảo-Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.781