Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định số 468/2021/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”
Ngày cập nhật 20/01/2022

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468/2021/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.795