Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị định 99/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Ngày cập nhật 20/01/2022

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CP về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

 

Tập tin đính kèm:
Kim Anh - BAn QLDA
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.829