Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định số 2222/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”
Ngày cập nhật 20/01/2022

Ngày 30/12/2021 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 2222/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.”

 

Nhằm mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, quyết định đã đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

2. Phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế

3. Phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số

4. Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học

5. Chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường

6. Huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp

7. Nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế

8. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

 

Tập tin đính kèm:
Huyền Chi-TTGDNN GDTX
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.833