Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyển đổi số
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công văn số 1389/UBND-CA về việc cấp tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan phục vụ Đề án 06, với các nội dung sau:
Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị thảo luận giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Hương Trà (viết tắt là Đề án 06). Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trưởng Công an thị xã, Trưởng phòng Tư pháp thị xã; lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp các xã, phường, Đội trưởng đội CSQLHC về TTXH và Trưởng Công an các xã, phường.
Sáng 27/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 (PCI 2021) dựa trên khảo sát gần 11.312 doanh nghiệp (hơn 10.127 doanh nghiệp tư nhân và 1.185 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI).
Để triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính. Ngày 11 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 5/CT-UBND về triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày nay thuật ngữ “ chuyển đổi số” được phổ biến rộng rãi; vậy chuyển đổi số là gì? Có nhiều cách tiếp cận khác nhau , nhưng định nghĩa chung nhất về chuyển đổi số  là : Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Như vậy, chuyển đổi số là xu hướng phát triển của giai đoạn ngày nay, mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, các địa phương, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đối với nhà nước ta, cả hệ thống chính trị đã thực hiện chủ trương chuyển đổi số để bắt kịp với xu thế của thời đại và là động lực để phát triển.  
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thị xã Hương Trà năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.213