Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyển đổi số
Sáng ngày 24/9, UBND thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị về Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường UBND thị xã với dự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và trực tuyến đến 09 điểm cầu ở các xã, phường. 
Ngày 22 tháng 9 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 3443/KH-UBND về Chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Hương Trà với các nội dung sau:
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công lãnh đạo, công chức phụ trách công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin  
QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh thị xã Hương Trà 
Ngày 31 tháng 8 năm 2021, tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND thị đã chủ trì cuộc họp về chuyển đổi số; tham dự cuộc có Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuôc thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã, Văn phòng UBND thị xã, Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng GD-ĐT, Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao,.. Đồng chí Đỗ Ngọc An chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, sau khi nghe các báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Phòng Văn hóa thông tin và ý kiến các đơn vị tham gia tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:         
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.212