Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị về Chuyển đổi số thị xã Hương Trà giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 01/10/2021

Sáng ngày 24/9, UBND thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị về Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường UBND thị xã với dự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và trực tuyến đến 09 điểm cầu ở các xã, phường. 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Nguyễn Duy Hùng nhấn mạnh: Thị ủy, UBND thị xã luôn quan tâm đẩy mạnh Chuyển đổi số. Thị xã chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Bước đầu, Hương Trà đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông hình thành được nền tảng phục vụ phát triển Chính quyền địa tử, hướng đến Chính quyền số các cấp, phục vụ chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí và đẩy mạnh cải cách hành chính ở Hương Trà. Chuyển đổi số không chỉ là chuyển đổi công nghệ mà quan trọng hơn là chuyển đổi về nhận thức, cách làm và nội dung chính sách. Hội nghị là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt đầy đủ các nội dung tại Kế hoạch số 3443/KH-UBND ngày 22/9/2021 về Chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Hương Trà. Từ đó, việc chuyển đổi số tại địa phương được đẩy nhanh và toàn diện hơn, bắt kịp với xu thế chung của cả tỉnh và cả nước. Kịp thời có các hành động thiết thực, đột phá nhằm tổ chức lại và duy trì các hoạt động thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, quản lý đô thị. Định hướng, giải pháp phục vụ xây dựng đô thị thông minh và phát triển Chính phủ số, Chính quyền số các cấp. Trên cơ sở đó, xác định một số nội dung, định hướng chung cho phát triển Chuyển đổi số thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng năm 2030./. 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 978