Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cấp tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan phục vụ Đề án 06
Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công văn số 1389/UBND-CA về việc cấp tài khoản định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan phục vụ Đề án 06, với các nội dung sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung công văn số 962/UBND-CA ngày 30/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc tuyên truyền đăng ký tại khoản định danh điện tử phục vụ Đề án 06. Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị gửi về Công an thị xã trước ngày 04/5/2022 để triển khai cấp tài khoản định danh điện tử. Đồng thời gửi hồ sơ triển khai thực hiện Đề án 06 của cơ quan, đơn vị mình cho Công an thị xã qua Đội CSQLHC về TTXH trước ngày 05/5/2022 (Hồ sơ gồm: Kế hoạch triển thực hiện hiện, Quyết định thành lập Tổ công tác).

2. Công an thị xã tham mưu, triển khai thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh theo đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai kế hoạch cấp định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường, hoàn thành trước ngày 20/5/2022.

Sau khi hoàn thành cấp định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức. Công an thị xã xây dựng kế hoạch cấp định danh điện tử cho 03 đối tượng ưu tiên:

- Nhóm ưu tiên số 1: Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT quốc gia (công dân sinh năm 2004 và 2007);

- Nhóm ưu tiên số 2: Đối tượng chính sách (người nghèo và cận nghèo, người có công và người được hưởng theo Nghị quyết số 11);

- Nhóm ưu tiên số 3: Đối tượng trong độ tuổi ưu tiên đối với các đơn vị làm về lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông; công nhân viên đang làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy…

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.870