Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022
Ngày cập nhật 06/09/2022

Ngày 20 tháng 8 năm 2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận số 253/TB-VPCP về Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022.

(Chi tiết đính kèm file Thông báo)./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.967