Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm việc với lãnh đạo thị xã Hương Trà về chuyển đổi số
Ngày cập nhật 21/09/2022

Chiều ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi  làm việc với lãnh đạo thị xã Hương Trà về việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn thị xã trong 9 tháng đầu năm 2022. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của lãnh đạo thị xã Hương Trà cho biết, đến nay, 100% các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể và các cơ quan đơn vị trực thuộc thị xã  đồng bộ kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của tỉnh; 100% văn bản của cơ quan, đơn vị địa phương được trao đổi trên môi trường điện tử, phần mềm xử lý dịch vụ công được triển khai đồng bộ đến cấp xã, trong 9 tháng đầu năm 2022, trung tâm hành chính công thị xã tiếp nhận 5.810 hồ sơ, đã giải quyết 5.203 hồ sơ, trong đó, hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn chiếm trên 93%, hồ sơ quá hạn 6,8%. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa trên hệ thống xử lý dịch vụ công của tỉnh. Về thực hiện chuyển đổi số, đến nay 100% văn bản được lưu trữ điện tử, triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện mức độ 3, 4, triển khai 100% quy trình xử lý và kết quả dịch vụ hành chính công được thực hiện trên môi trường số hóa.  Về phát triển xã hội số, kinh tế số đã thành lập 72 tổ công nghệ số cộng đồng ở 9 xã, phường với 388 thành viên. Đã thực hiện chuyển đổi số ở một số lĩnh vực về y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa thông tin. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến còn khó khăn, bất cập; việc xử lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của thị xã Hương Trà trong việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần hiểu rõ và thể hiện tính tiên phong trong việc  ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đưa chuyển  đổi số trở thành khâu đột phá tại thị xã. Ưu tiên bố trí nguồn lực, nhân lực cho chuyển đổi số, riêng đối với tổ công nghệ số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý việc thành lập và hoạt động phải đảm bảo tính hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số.  Chuyển đổi số cần lấy người dân làm gốc, chính vì vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn về chuyển đổi số để tích cực tham gia và một số nội dung quan trọng khác.

Văn Vinh - Trung tâm VHTT&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.131.225
Truy câp hiện tại 3.192