Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phát triển hạ tầng số phổ cập, xanh, an toàn, bền vững, mở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
Ngày cập nhật 09/05/2024

Đó là 1 trong các mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch Phát triển hạ tầng số trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2024 được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành ngày 06 tháng 5 năm 2024.

Kế hoạch Phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí của Nhân dân; b) Phát triển hạ tầng số (bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số, nền tảng số có tính chất hạ tầng) băng rộng, phổ cập, xanh, an toàn, bền vững, mở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. c) Hạ tầng số phát triển nhanh, phát triển trước để phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của thị xã.

Kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ, 6 giải pháp để triển khai Phát triển hạ tầng số, cụ thể:

- Nhiệm vụ:

1. Đẩy mạnh đầu tư vào các hạ tầng băng rộng.

2. Phát triển hạ tầng điện toán đám mây .

3. Chuyển đổi từ cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang cung cấp dịch vụ số, phát triển các nền tảng cung cấp hạ tầng như dịch vụ.

4. Hạ tầng công nghệ số.

5. Phát triển nền tảng số.

- Giải pháp:

1. Thông tin, tuyên truyền.

2. Hạ tầng số là hạ tầng thiết yếu.

3. Thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng số.

4. Tạo đột phá về năng lực, mạng lưới.

5. Ứng dụng khoa học - công nghệ.

6. Giải quyết khó khăn về triển khai hạ tầng số.

(Xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Thanh Hồng - Phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 2.671