Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chuyển đổi phương thức đăng nhập Hue-S bằng VneID kể từ ngày 30/5/2024
Ngày cập nhật 07/06/2024

Với mục tiêu tạo sự thuận tiện, thống nhất, đảm bảo quyền lợi và an toàn thông tin cho người dân, từ ngày 30/5/2024 tất cả các tài khoản đăng nhập Hue-S và các ứng dụng do nhà nước cung cấp cho người dân đều chuyển đổi thống nhất qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Sau khi kích hoạt, các hoạt động đăng nhập tài khoản vào Hue-S và các ứng dụng khác đều được điều hướng và thực hiện đăng nhập thống nhất qua ứng dụng VNeID.

Theo thông tin trên trang Hue-S, lợi ích mang lại sau khi chuyển đổi phương thức đăng nhập Hue-S bằng VneID như sau:

- Thay vì phải quản lý nhiều tài khoản như trước đây, bây giờ người dân chỉ cần tài khoản định danh điện tử (VNeID) là có thể sử dụng được cho tất cả các ứng dụng do cơ quan nhà nước cung cấp.

- Kỹ năng quản lý và làm chủ tài khoản đều được tập trung thống nhất qua ứng dụng VNeID thay cho các ứng dụng khác.

- Các thông tin chính thống sẽ được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ đó ngăn chặn, hạn chế các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

- Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và an toàn thông tin mạng cho người dân trên không gian mạng.

- Đảm bảo quyền lợi người dân trước các dịch vụ do nhà nước cung cấp hoặc liên kết với doanh nghiệp cung cấp qua Hue-S.

Sau đây là hướng dẫn đăng nhập Hue-S bằng tài khoản VNEID:

Trần Thị Nhung - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.162