Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân thị xã trả lời đơn của ông Phan Bá Hiếu
Ngày cập nhật 26/01/2022

Ủy ban nhân dân thị xã tiếp nhận đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị của ông Phan Bá Hiếu (con ông, bà Phan Bá Tuất- Lê Thị Hồng), địa chỉ tại: Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.  Đơn có nội dung: “Đề nghị xem xét, bố trí đất tái định cư (theo diện hộ phụ) cho gia đình ông do ảnh hưởng GPMB Dự án đường Cao tốc Cam Lộ -La Sơn”

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 24/11/2021, UBND thị xã đã có văn bản số 4323/UBND-NC giao trách nhiệm cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã  chủ trì, phối hợp với UBND phường Hương Xuân kiểm tra, soát xét nội dung đơn, tham mưu Ủy ban nhân thị xã giải quyết và trả lời đơn cho công dân.

Qua xem xét Báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND thị xã trả lời đơn cho Ông như sau:

Ngày 08/12/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã  đã có Công văn số 102/PTQĐ để đề nghị Công an phường Hương Xuân tiến hành xác minh thông tin của hộ gia đình ông, bà Phan Trọng Thượng - Phan Thị Mỹ Hằng ( là em ruột của ông Phan Bá Hiếu và con ông, bà Phan Bá Tuất- Lê Thị Hồng). Theo Báo cáo số 80/BC-CA ngày 14/12/2021 của Công an phường Hương Xuân thì hai vợ chồng ông, bà Phan Trọng Thượng - Phan Thị Mỹ Hằng sau khi kết hôn từ ngày 19/11/2016 sinh sống chủ yếu tại hộ ông Phan Trọng Tài thuộc tổ dân phố Trung Thôn, phường Hương Xuân (là bố của ông bà Phan Trọng Thượng).

Căn cứ Khoản 2, Điều 9 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (nay  Khoản 2, Điều 9 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh) quy định:  “Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này mà có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình đang sử dụng đất chung có đồng quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi nếu có nhu cầu về chỗ ở và không có chỗ ở nào khác trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì UBND cấp huyện căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định bán thêm căn hộ tái định cư hoặc giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất cho từng hộ gia đình.

Giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện; giá giao đất ở để thu tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định hiện hành”.

Hộ ông (bà) Phan Bá Tuất - Lê Thị Hồng có 02 người con (Phan Bá Hiếu và Phan Thị Mỹ Hằng), trong đó chỉ có ông Phan Bá Hiếu (đã lập gia đình) cùng chung sống với hộ gia đình ông, bà, do vậy đối chiếu theo quy định trên thì hộ gia đình Ông không đủ điều kiện để giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trả lời để Ông trên được rõ./.

 

Tập tin đính kèm:
Mai Sương - VP HĐND-UBND
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.777