Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân thị xã trả lời đơn của ông Phan Gia Lễ, ông Dương Lang và bà Phan Thị Hường
Ngày cập nhật 08/04/2022

Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn xin hỏi đề ngày 16/02/2022 của các ông, bà Dương Lang, Phan Gia Lễ, Phan Thị Hường; địa chỉ: Xóm Lò, TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn. Đơn có nội dung: “Đề nghị hoàn thiện đường đi và hệ thống mương nước tại khu Tái định cư Ruộng Cà, phường Hương Văn”.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 18/02/2022, UBND thị xã đã có văn bản số 470/UBND-NC giao trách nhiệm cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã kiểm tra, soát xét nội dung đơn, tham mưu UBND thị xã giải quyết và trả lời đơn cho công dân theo quy định.

Qua xem xét Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã, UBND thị xã trả lời đơn cho các hộ gia đình như sau:

Tháng 9/2018, UBND thị xã Hương Trà và Công ty hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) đã ký văn bản thỏa thuận về công tác di dời tái định cư khu vực hành lang mỏ đá vôi Văn Xá, trong đó có nội dung về đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 khu quy hoạch Ruộng Cà: “Giao Công ty TNHH LUKS (VN) chủ động triển khai phương án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 trong khu quy hoạch tái định cư Ruộng Cà, hoàn thành trước ngày 31/12/2018”. Tuy nhiên đến nay, Công ty Hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) vẫn chưa thực hiện đầu tư tuyến đường này theo đúng thỏa thuận.

Liên quan đến nội dung này, ngày 16/3/2022, UBND thị xã Hương Trà đã có Công văn số 801/UBND-QLDA đề nghị Công ty hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) nghiêm túc thực hiện đầu tư đường số 3 trong khu quy hoạch tái định cư Ruộng Cà theo văn bản thỏa thuận đã được ký giữa UBND thị xã Hương Trà và Công ty hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) vào năm 2018.

UBND thị xã Hương Trà kính thông báo quý ông, bà được biết./.

Tập tin đính kèm:
Mai Sương - VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.841