Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của Ông, bà: Trần Văn Thành - Phạm Thị Xuyến, địa chỉ: 115 Phan Đăng Lưu, phường Đông Ba, thành phố Huế
Ngày cập nhật 06/05/2022

Ủy ban nhân dân thị xã nhận được đơn có tiêu đề Đơn đề nghị của ông, bà Trần Văn Thành - Phạm Thị Xuyến. Đơn có nội dung: “Đề nghị xử lý việc cấp đổi giấy chứng nhận đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông, bà”.

Sau khi soát xét nội dung đơn, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, soát xét nội dung đơn, giải quyết đơn và tham mưu UBND thị xã trả lời đơn của công dân theo quy định.

Theo báo cáo số 621/BC-CNVPĐK ngày 23/3/2022 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã thì sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, bà Hồ Chánh Lưu - Nguyễn Thị Hiền, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà đã liên thông hồ sơ của ông, bà đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, bà Hồ Chánh Lưu - Nguyễn Thị Hiền. Tuy nhiên, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết với lý do “Theo bản đồ địa chính thửa đất số 320 chỉ có diện tích 115.4 m2, đo đạc lại lấn ra sông và qua phần đất thửa 338”. Sau khi kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà đã có Công văn số 1829/CNVPĐK về việc chuyển trả hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, bà Hồ Chánh Lưu - Nguyễn Thị Hiền và hướng dẫn ông, bà liên hệ UBND phường Hương Vinh để lập lại hồ sơ theo đúng quy định.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để ông, bà được biết và đề nghị ông, bà liên hệ Trung tâm Hành chính công thị xã để nhận lại hồ sơ và liên hệ với UBND phường Hương Vinh để lập lại hồ sơ theo đúng quy định.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.849