Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn bà Hoàng Thị Hương, địa chỉ: TDP 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 16/05/2022

Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Phiếu chuyển số 665-PC/TU ngày 31/3/2022 của Thị ủy Hương Trà về việc chuyển đơn có tiêu đề Đơn xin điều chỉnh sổ hồng đề ngày 01/4/2022 của bà. Đơn có nội dung: “Đề nghị điều chỉnh diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà”.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 06/4/2022, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 1160/UBND-NC giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, soát xét nội dung và tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ngày 25/4/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Báo cáo số 958/BC-CNVPĐK ngày 22/4/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã về việc giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Hương. Qua xem xét nội dung Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời đơn của Bà như sau:

Thửa đất của bà (thửa đất số 138, tờ  bản đồ số 17, diện tích 300m2) đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận QSD số BD 519424 ngày 25/10/2011 trên cơ sở hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hương Trà (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã) lập năm 2011. Vì vậy, việc bà Hoàng Thị Hương phản ánh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng với thực tế là không có cơ sở để giải quyết.

Trong trường hợp hiện trạng sử dụng đất tại thửa đất có biến động so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, đề nghị bà tiến hành lập hồ sơ đề nghị đo đạc lại hiện trạng thửa đất trên. Sau khi có kết quả đo đạc, đề nghị bà liên hệ UBND phường Tứ Hạ để được hướng dẫn lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để Bà được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.460