Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông, bà Trần Bá Đạo – Trần Thị Bòng
Ngày cập nhật 18/05/2022

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có nhận đơn với tiêu đề “Đơn kiến nghị” đề ngày 15/11/2021 của ông, bà với nội dung liên quan đến việc giải quyết con đường đi của gia đình ông, bà.

Sau khi xem xét nội dung đơn, rà soát các hồ sơ liên quan, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời cho ông, bà như sau:

Liên quan đến nội dung kiến nghị của ông, bà, ngày 26/4/2021, UBND phường Tứ Hạ đã có Báo cáo số 250/BC-UBND, theo nội dung báo cáo, UBND phường xác định con đường đi mà gia đình ông, bà kiến nghị hiện nay không tồn tại trên thực tế và cũng không thể hiện trên bản đồ địa chính Tứ Hạ qua các thời kỳ. Do đó, việc ông, bà yêu cầu trả lại con đường đi là không có cơ sở để giải quyết.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trả lời cho các ông, bà được rõ./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.400