Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn ông Trần Mậu Bờ, địa chỉ: TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 29/06/2022

Ngày 30/3/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị đề ngày 29/3/2022 của ông Trần Mậu Bờ; địa chỉ: TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Đơn có nội dung:  Liên quan đến hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 53 ; Áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật nhằm đình chỉ mọi giao dịch chuyển nhượng đối với thửa đất trên.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 04/4/2022, UBND thị xã đã có Công văn số 1102/UBND-NC giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, soát xét nội dung đơn, tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời đơn cho công dân theo thẩm quyền.

Ngày 28/5/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Báo cáo số 1301/BC-CNVPĐK ngày 24/5/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã về kết quả  giải quyết kiến nghị của ông Trần Mậu Bờ. Qua xém xét nội dung Báo cáo, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời đơn cho Ông như sau:

1. Liên quan đến hồ sơ tặng cho cho quyền sử dụng đất tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 53:

*Về quá trình tách thửa và lập hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất:

Ngày 03/3/2017, ông Trần Mậu Bờ được UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận QSD đất số CC 466358 tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 53, diện tích 3497,1 m², tọa lạc tại TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 09/6/2017, ông Trần Mậu Bờ có đơn đề nghị tách thửa đối với thửa đất nói trên. Sau khi thống nhất về hình thể, kích thước và diện tích các thửa đất, ngày 13/6/2017 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương đã lập biên bản tách thửa, thửa đất nói trên thành 7 thửa, các thửa mới là 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.

Ngày 13/7/2017, ông Trần Mậu Bờ liên hệ UBND phường Hương Văn lập hợp đồng tặng QSD đất thửa đất 118, tờ bản đồ 53, diện tích 500 m² (theo biên bản tách thửa số 57 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà lập ngày 13/6/2017) cho ông bà Trần Mậu Bình - Trần Thị Phượng và được UBND phường Hương Văn chứng thực cùng ngày.

Ngày 17/7/2017, ông Trần Mậu Bờ có đơn đăng ký biến động tặng cho  ông, bà Trần Mậu Bình - Trần Thị Phượng thửa đất 118, tờ bản đồ 53, diện tích 500 m². Ngày 19/7/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà đã có phiếu chuyển thông tin địa chính số 979/PCTTĐC để xác định nghĩa vụ tài chính. Ngày 26/7/2017, Chi cục thuế thị xã Hương Trà đã ban hành Thông báo số 1105/TB-CCT-TB&TK về thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất và thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản. Ngày 31/7/2017 ông Trần Mậu Bình đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền 964 000 đồng. Ngày 28/7/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà thẩm định đủ điều kiện tách thửa, tặng cho, cấp giấy CN QSD đất và liên thông trình cấp giấy CN QSD đất.

Ngày 03/8/2017,  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận QSD đất số CG 303304 cho ông bà Trần Mậu Bình - Trần Thị Phượng.

Như vậy, quá trình tách thửa, tặng quyền sử dụng đất ông Trần Mậu Bờ cho ông, bà Trần Mậu Bình - Trần Thị Phượng dựa trên ý chí nguyện vọng của ông Trần Mậu Bờ, các giấy tờ liên quan đều có chữ ký của ông Trần Mậu Bờ. 

Căn cứ Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Điều 79, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, việc ông Trần Mậu Bờ lập thủ tục tách thửa và tặng quyền sử dụng đất cho ông, bà Trần Mậu Bình - Trần Thị Phượng đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định.   

2. Liên quan đến nội dung ông kiến nghị áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn các giao dịch liên quan đến thửa đất trên:

Ngày 25/4/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã đã mời UBND phường Hương Văn và ông Trần Mậu Bờ để làm việc, tại buổi làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã đã hướng dẫn ông trong trường hợp có đơn tranh chấp tại thửa đất trên và đề nghị ngăn chặn ông, bà Trần Mậu Bình - Trần Thị Phượng thực hiện chuyển quyền sử dụng đất thì liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định để được thụ lý giải quyết. Sau đó cung cấp các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về thụ lý giải quyết tranh chấp, văn bản dừng, tạm dừng giao dịch tài sản ngăn chặn với thửa đất nói trên cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã trước ngày 29/4/2022 để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã không nhận được văn bản dừng, tạm dừng giao dịch tài sản ngăn chặn với thửa đất nói trên của cơ quan có thẩm quyền hay nhận bổ sung từ ông Trần Mậu Bờ cung cấp. Vì vậy, ông Trần Mậu Bờ có đơn đề nghị ngăn chặn dừng việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông, bà Trần Mậu Bình - Trần Thị Phượng là không có cơ sở để thực hiện.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để Ông được rõ

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 3.333