Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn ông Lê Thiệu, địa chỉ: TDP Giáp Thượng, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 20/07/2022

Ngày 03/6/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị đề ngày 30/5/2022 của ông Lê Thiệu; địa chỉ: TDP Giáp Thượng, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Đơn có nội dung:  “Đề nghị kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và xem xét cấp đối giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông” (Nội dung đơn đính kèm).

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 08/6/2022, Ủy ban nhân dân thị xã có văn bản số 1766/UBND-NC giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã kiểm tra, soát xét nội dung đơn, tham mưu UBND thị xã giải quyết và trả lời đơn cho công dân theo quy định pháp luật; ngày 25/6/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Báo cáo số 1748/BC-CNVPĐKĐĐ về kết quả giải quyết đơn của ông Lê Thiệu. (Đính kèm file Báo cáo)

Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để Ông được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 4.145