Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Nguyễn Như Ý, địa chỉ: Tổ 7, Khu vực 1, phường An Tây, thành phố Huế
Ngày cập nhật 08/08/2022

Ủy ban nhân dân thị xã nhận được đơn có tiêu đề Đơn của ông Nguyễn Như Ý. Đơn có nội dung: “Đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và ngăn chặn giao dịch khác”.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 20/01/2022, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 196/UBND-NC để giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã giải quyết đơn và tham mưu UBND thị xã trả lời đơn của công dân theo quy định.

Trên cơ sở Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời ông như sau:

1. Về việc ông đề nghị hủy giấy chứng nhận đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hường tại 03 thửa đất số 322,323,324, tờ bản đồ số 7

Ngày 20/12/2005, Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 905383 tại thửa đất số 371, tờ bản đồ số 10, diện tích 1860 m2, Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 500 m2; đất trồng cây lâu năm 1360 m2 cho ông, bà Nguyễn Văn Ba - Nguyễn Thị Hường.

- Ngày 10/10/2011, ông, bà Nguyễn Văn Ba - Nguyễn Thị Hường đã tách thửa đất nói trên thành 03 thửa đất cụ thể là: Thửa đất số 595, tờ bản đồ số 10, diện tích 671 m2 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông, bà Nguyễn Kỷ - Đỗ Thị Mai; Thửa đất số 594, tờ bản đồ số 10, diện tích 160 m2 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông, bà Nguyễn Thu - Trần Thị Kim Ngân theo hợp đồng chuyển nhượng được UBND xã Hương Văn chứng thực ngày 01/8/2011; thửa đất số 593, tờ bản đồ số 10, diện tích 1029 m2 do ông, bà Nguyễn Văn Ba - Nguyễn Thị Hường sử dụng và được UBND huyện Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 707007 ngày 10/10/2011.

- Ngày 10/7/2014, ông, bà Nguyễn Văn Ba - Nguyễn Thị Hường có đơn đề nghị tách thửa và cấp đổi giấy chứng nhận đối với thửa đất số 593, tờ bản đồ số 10, diện tích 1029 m2 thành 02 thửa đất cụ thể: là thửa đất số 148, tờ bản đồ số 7, diện tích 338.1 m2  đã được UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận số BT 923213 cho ông, bà Nguyễn Văn Ba - Nguyễn Thị Hường ngày 21/11/2014, cập nhật nội dung đăng ký biến động ngày 16/12/2014 chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Hoàng Thị Bê; và thửa đất số 180, tờ bản đồ số 7, diện tích 606.9 m2 (trong đó: đất ở đô thị: 210 m2, đất trồng cây lâu năm: 396.9 m2) đã được UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận cho ông, bà Nguyễn Văn Ba - Nguyễn Thị Hường ngày 21/11/2014.

- Ngày 17/4/2019, những người trong hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Ba đã có văn bản thoả thuận phân chia di sản đối với thửa đất số 180, tờ bản đồ số 7, diện tích 606.9 m2 cho bà Nguyễn Thị Hường và đã cập nhật nội dung đăng ký biến động lên giấy chứng nhận đã cấp ngày 06/6/2019.

- Ngày 20/9/2019, bà Nguyễn Thị Hường đề nghị tách thửa đất 180, tờ bản đồ số 7, diện tích 606.9 m2 thành 03 thửa đất cụ thể: Thửa đất số 322, tờ bản đồ số 7, diện tích 122.3 m2 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 402222 ngày 06/02/2020; Thửa đất số 323, tờ bản đồ số 7, diện tích 198.3 m2 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 402223 ngày 06/02/2020 đã cập nhật nội dung đăng ký biến động ngày 02/2/2021 chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Hận, Thửa đất số 324, tờ bản đồ số 7, diện tích 286.3 m2 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 402224 ngày 06/02/2020

Việc đăng ký biến động thừa kế quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hường, được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà đăng ký biến động lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 923214 ngày 06/6/2019 là đúng với trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Việc bà Nguyễn Thị Hường lập thủ tục tách thửa thành 03 thửa đất số 322,323,324, tờ bản đồ số 7 và được UBND thị xã, sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ký tách thửa cấp đổi là đảm bảo theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Do đó, việc ông đề nghị hủy 03 giấy chứng nhận nói trên là không có cơ sở giải quyết.

2. Về việc đề nghị ngăn chặn ngừng giao dịch đối với 03 thửa đất số 322, 323, 324, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại TDP Giáp Thượng 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Như Ý để đề nghị ông Nguyễn Như Ý cung cấp văn bản của cơ quan có thẩm quyền về thụ lý giải quyết tranh chấp; văn bản dừng, tạm dừng giao dịch tài sản đang đề nghị ngăn chặn. Tuy nhiên, đến nay ông Nguyễn Như Ý không cung cấp được văn bản nêu trên. Do đó, việc ông Nguyễn Như Ý đề nghị ngăn chặn ngừng giao dịch đối với 03 thửa đất nói trên không có cơ sở thực hiện.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để ông được biết ./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.549