Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của bà Lương Thị Huề, Địa chỉ: TDP 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 12/09/2022

Ủy ban nhân dân thị xã tiếp nhận đơn đề ngày 24/5/2022 của bà Lương Thị Huề; địa chỉ thường trú Tổ dân phố 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Nội dung đơn: đề nghị giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 151, tờ bản đồ số 32, toạ lạc Tổ dân phố 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 26/5/2022, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 1629/UBND-NC giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, soát xét nội dung và tham mưu UBND thị xã trả lời đơn công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ngày 20/7/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Báo cáo số 1967/BC-CNVPĐK ngày 18/7/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã về việc giải quyết đơn của bà Lương Thị Huề. Qua xem xét nội dung Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời đơn của bà như sau:

1. Về nội dung bà kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ số BK 710204 cho bà là không đúng thực tế

Thửa đất của bà (thửa đất số 151, tờ bản đồ số 32, diện tích 419,5m2) đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận QSD số BK 710204 ngày 28/12/2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hương Trà (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã) lập năm 2011. Vì vậy, việc bà phản ánh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng với thực tế là không có cơ sở để giải quyết.

2. Về nội dung bà kiến nghị giải quyết việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình bà

Ngày 21/12/2021, bà Lương Thị Huề (đại diện những người thừa kế quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hoạt) có đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên theo thông tin thửa đất mới đo đạc lại theo hiện trạng, diện tích thửa đất cấp đổi hiện nay biến động tăng 571,6m2 so với giấy chứng nhận đã cấp; đơn cấp đổi được UBND phường Tứ Hạ xác nhận về sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay như sau: “Ranh giới thửa đất có biến động, diện tích tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 571,6m2 trong đó: 430,7m2 do do ông Nguyễn Văn Hoạt – Lương Thị Huề khai hoang sử dụng ổn định từ năm 1998 đã được đo đạc bản đồ địa chính năm 2003; Diện tích 140,7m2 do ông, bà Nguyễn Văn Hoạt – Lương Thị Huề lấn chiếm đất RTs.150 sử dụng từ năm 2003 cho đến nay”.

Qua kiểm tra rà soát hồ sơ nhận thấy việc cấp đổi giấy có diện tích biến động tăng thêm 571,6m2 so với giấy chứng nhận đã cấp là do khai hoang từ năm 1998 và lấn chiếm đất rừng từ năm 2003 như trên đã diễn ra trước thời điểm thửa đất được UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 28/12/2012. Nên việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận có diện tích đất biến động tăng thêm như trên là không có cơ sở để giải quyết theo quy định. Vì vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã đã có Công văn số 281/CNVPĐK ngày 16/02/2022 để trả lời, chuyển trả lại hồ sơ cho Trung tâm Hành chính công thị xã theo quy định.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để Bà được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 10.224