Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của Ông Lê Văn Chạy, địa chỉ: 6/200 Lý Nam Đế, phường Hương Long, thành phố Huế
Ngày cập nhật 05/10/2022

Ngày 11/8/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn đề nghị đề ngày 11/8/2022 của ông Lê Văn Chạy; địa chỉ: 6/200 Lý Nam Đế, phường Hương Long, thành phố Huế. Đơn có nội dung:

1. Đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất đai của gia đình ông.

2. Đề nghị xem xét lại quy trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Lê Văn Kéo tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 76.

 Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 12/8/2022, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 2468/UBND-NC để giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn công dân theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 23/9/2022 của UBND  phường  Hương Xuân và Báo cáo số 3477/BC-CNVPĐK ngày 12/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã về việc giải quyết đơn của ông Lê Văn Chạy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời ông như sau:

1. Về việc ông đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất đai của gia đình ông

Liên quan đến nội dung này, ngày 15/9/2022 và ngày 22/9/2022 Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân đã tiến hành tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định, gia đình ông đã thống nhất việc thảo thuận phân chia đất đai.

2. Về việc đề nghị xem xét lại quy trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Lê Văn Kéo tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 76.

Qua kiểm tra, hồ sơ của ông Lê Văn Kéo (đại diện thừa kế) thuộc trường hợp cấp giấy theo dự án đồng loạt. Ngày 14/11/2011, ông Lê Văn Kéo (là chủ sử dụng đất đồng thời là đại diện của những người được thừa kế quyền sử dụng đất của bà Bùi Thị Điền) có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 3, tờ bản đồ 76, diện tích 4702,6m2 , tọa lạc tại TDP Liễu Nam, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, đơn được UBND phường Hương Xuân xác nhận ngày 20/9/2013. Thành phần hồ sơ còn có: Phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất lập ngày 14/8/2013; Tờ khai những người thừa kế theo pháp luật của bà Bùi Thị Điền được UBND phường Hương Xuân chứng thực ngày 09/8/2013;

Ngày 29/12/2014, Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà) có Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số 1287/PC-VPĐK gửi Chi cục thuế thị xã Hương Trà;

Ngày 07/01/2015, Chi cục thuế thị xã Hương Trà có thông báo số 259/TB-CCT-TB&TK thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất đối với thửa đất nói trên;

Ngày 09/3/2015, ông Lê Văn Kéo (đại diện thừa kế) đã nộp tiền lệ phí trước bạ đất theo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở hồ sơ đã lập, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã trình UBND thị xã để ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất trên;

Ngày 26/8/2016, UBND thị xã Hương Trà ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 978193 cho ông Lê Văn Kéo là chủ sử dụng đất đồng thời là đại diện của những người được thừa kế quyền sử dụng đất của bà Bùi Thị Điền tại thửa đất số 3, tờ bản đồ 76, diện tích 4702,6m2, địa chỉ tại TDP 3 (nay là TDP Liễu Nam), phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua kiểm tra rà soát hồ sơ, nhận thấy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 978193 ngày 26/8/2016 cho ông Lê Văn Kéo như trên là đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để ông được biết ./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 307