Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của Nhân dân kiệt 6, TDP Phụ Ổ 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 05/10/2022

Ngày 30/8/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị đề ngày 25/8/2022 của Nhân dân kiệt 6 TDP Phụ Ổ 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà. Đơn có nội dung: “Đề nghị bổ sung cống thoát nước tại Kiệt 6, TDP Phụ Ổ khi thực hiện Dự án mở rộng Đường Phan Kế Toại để không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân”.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 06/9/2022, Ủy ban nhân dân thị xã đã có văn bản số 2713/UBND-NC giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã kiểm tra, soát xét nội dung đơn, tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn cho công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ngày 20/9/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Báo cáo số 694/BC-QLDA ngày 16/9/2022 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã về việc giải quyết đơn công dân.

Theo Báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã thì sau khi soát xét nội dung đơn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã đã phối hợp với UBND phường Hương Chữ cùng các hộ dân đi kiểm tra, xem xét hiện trường. Theo đó, đã thống nhất bổ sung điều chỉnh dịch cống tại mép hàng rào của nhà thợ họ Nguyễn Công đến vị trí tại kiệt 6 theo nguyện vọng của các hộ dân. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ để điều chỉnh theo đúng quy định.  

Vây, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để các hộ dân được rõ./

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 659