Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của bà Hoàng Thị Huệ; Địa chỉ: thôn Tân Thọ, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 11/08/2023

Ủy ban nhân dân thị xã nhận được đơn có tiêu đề “Đơn đề nghị” đề ngày 30/6/2023 của bà Hoàng Thị Huệ, địa chỉ: thôn Tân Thọ, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà có nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời cho Bà như sau:

1. Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 357707 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 04/02/2016 cho bà Hoàng Thị Huệ

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, việc UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 357707 ngày 04/02/2016 cho bà Hoàng Thị Huệ tại thửa đất số 24, tờ bản đồ số 13, diện tích 1175,7 m2 trên cơ sở hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hoàng Thị Huệ, xác nhận của UBND xã Bình Thành và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) là đúng quy định của pháp luật.

2. Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 357706CC 357705 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 04/02/2016 cho hộ bà Hoàng Thị Huệ

Ngày 23/5/2023, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 357705 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 04/02/2016 cho hộ bà Hoàng Thị Huệ và Quyết định số 186/QĐ-UBND thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 357706 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 04/02/2016 cho hộ bà Hoàng Thị Huệ cùng với lý do: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Hoàng Thị Huệ không đúng quy định pháp luật do cấp sai đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất và không đúng mục đích sử dụng đất. Tại Điều 2 của các Quyết định nêu trên, UBND thị xã đã giao trách nhiệm cho UBND xã Bình Thành phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã hướng dẫn bà Hoàng Thị Huệ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Do đó, liên quan đến nội dung này, UBND thị xã đề nghị bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã để được hướng dẫn giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

3. Về điều kiện hợp thửa đất đối với các thửa đất liền kề

Tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định: “Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Căn cứ quy định nêu trên thì để hợp thửa các thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới thì các thửa đất đó phải có cùng mục đích sử dụng.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời cho bà được rõ ./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 53.260