Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn kiến nghị của ông Ngô Thuận (là người đại diện của họ Ngô Văn); Địa chỉ tại: phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 11/08/2023

UBND thị xã Hương Trà nhận đơn có tiêu đề Đơn đề nghị bố trí tái định cư (không đề ngày) của ông Ngô Thuận; địa chỉ: Hương Xuân, Hương Trà. Đơn có nội dung: “Đề nghị bố trí tái định cư để xây dựng nhà thờ họ do bị ảnh hưởng GPMB Dự án đường 19/5, phường Hương Xuân”.

Liên quan nội dung này, UBND thị xã Hương Trà trả lời như sau:

Thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường 19/5, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, nhà thờ họ Ngô Văn có ảnh hưởng công trình nhà thờ Họ xây dựng trên thửa đất ở của ông, bà Ngô Khôi - Nguyễn Thị Ệt, cập nhật chủ sử dụng đất kế tiếp là ông bà Ngô Văn Thảo - Nguyễn Thị Gấm tại thửa đất số: 350, tờ bản đồ số: 05 (bản đồ đo đạc năm 1995), diện tích 420m2, mục đích sử dụng: đất ở 300m2, đất vườn 120m2. Theo bản đồ GPMB là thửa đất số: 15, tờ bản đồ số: 01, diện tích 623,1m2. Trong quá trình thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đại diện nhà thờ họ Ngô Văn đã có đơn đề nghị xem xét giao 01 lô đất để xây dựng nhà thờ Họ.

Qua nghiên cứu quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai không có quy định giao đất cho họ tộc để xây dựng nhà thờ. Xét nhu cầu thực tế theo đơn trình bày của họ Ngô Văn và UBND phường Hương Xuân về nhu cầu sử dụng đất để xây dựng lại nhà thờ Họ, UBND thị xã Hương Trà có Công văn số 1927/UBND-TNMT ngày 21/6/2022 về việc xin ý kiến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết vướng mắc liên quan giao đất do ảnh hưởng GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng đường 19/5; cụ thể, UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thị xã giao cho họ Ngô Văn 01 lô đất để sử dụng vào mục đích tín ngưỡng.

Trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã Hương Trà. Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh có Công văn số 6764/UBND-TN giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của UBND thị xã Hương Trà theo quy định.

Ngày 08/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 2296/STNMT-QLĐĐ hướng dẫn trả lời như sau: “Pháp luật đất đai hiện hành không có quy định giao đất phi nông nghiệp cho cộng đồng dân cư (giao đất cho họ tộc để xây dựng nhà thờ họ làm nơi thờ cúng). Vì vậy, đề nghị của UBND thị xã Hương Trà không có cơ sở để đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết”.

Do đó, UBND thị xã Hương Trà không có cơ sở để xem xét giao đất cho họ Ngô Văn theo kiến nghị của đại diện nhà thờ Họ.

UBND thị xã Hương Trà trả lời để ông Ngô Thuận (là người đại diện họ Ngô Văn) được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 55.705