Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Hoàng Ngọc Tùng; Địa chỉ: 36 Nguyễn Việt Hùng, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu
Ngày cập nhật 07/09/2023

Ngày 04/8/2023, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được có tiêu đề Đơn xin điều chỉnh đề ngày 04/8/2023 của Ông. Đơn có nội dung: “Xin điều chỉnh lại đối tượng sử dụng đất”.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 2062/UBND-NC ngày 07/8/2023 để giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, soát xét nội dung và giải quyết đơn của công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở nội dung Báo cáo số 3316/BC-CNVPĐK ngày 22/8/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã về việc kết quả giải quyết đơn của công dân, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời Ông như sau:

Ngày 27/9/2004, ông Hoàng Ngọc Lật có đơn xin Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 130, tờ bản đồ số 4, diện tích 1704 m2, loại đất: Thổ cư; Nguồn gốc sử dụng đất: Cha mẹ qua đời để lại cho tôi năm 1974; Thành phần hồ sơ kèm theo đơn gồm: Tờ khai nguồn gốc nhà đất; Tờ khai của người làm chứng; Sổ hộ khẩu gia đình.

Ngày 27/9/2004, đơn đã được Ủy ban nhân thị trấn Tứ Hạ xác nhận với nội dung về hiện trạng đất đai và tài sản: Sử dụng ổn định, đã làm nhà ở; Nguồn gốc đất đai và tài sản: Cha mẹ qua đời để lại cho tôi năm 1974; Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất: Không; Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất: Đảm bảo quy hoạch.

Ngày 03/10/2005, Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 692153 cho ông Hoàng Ngọc Lật tại thửa đất số 130, tờ bản đồ số 04, diện tích 1704 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị: 300 m²; Đất trồng cây lâu năm: 1404 m²; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hiện nay, Ông phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 692153, cấp ngày 03/02/2005 đã cấp cho ông Hoàng Ngọc Lật không đúng đối tượng sử dụng đất.

Căn cứ Điểm c, Khoản 56, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. “Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai”. Căn cứ Thủ tục số 6, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, được ban hành kèm theo Quyết định số 1082 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thị xã hướng dẫn Ông liên hệ với Trung tâm hành chính công thị xã Hương Trà để giao dịch thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã hướng dẫn để Ông được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 277