Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của bà Hoàng Thị Hương; Địa chỉ: TDP 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 07/09/2023

Ngày 07/7/2023, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn xin điều chỉnh sổ hồng đề ngày 07/7/2023 của Bà. Đơn có nội dung: “Xin điều chỉnh diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà”.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 10/7/2023, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 1787/UBND-NC giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, soát xét nội dung và tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở nội dung báo cáo số 3101/BC-CNVPĐK ngày 10/8/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã hướng dẫn Bà như sau:

Đề nghị Bà liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ để kê khai cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, với thông tin bản đồ đo đạc năm 2003, tại thửa đất số 17, diện tích 557,9m2.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã hướng dẫn để Bà được biết, thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.519.815
Truy câp hiện tại 1.308