Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của Ông Nguyễn Văn Hồ; Địa chỉ: 34 Lý Bôn, TDP 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/09/2023

Ngày 23/6/2023, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn trình bày đề ngày 23/6/2023 của Ông. Đơn có nội dung: “Đề nghị xem xét giảm tiền sử dụng đất cho gia đình ông” (Nội dung đơn đính kèm)

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 1613/UBND-NC ngày 23/6/2023 giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, soát xét nội dung đơn và tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời đơn công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời Ông như sau:

Ngày 18/5/2023, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc cho phép Ông - bà Nguyễn Thị Nguyệt chuyển mục đích sử dụng đất 397m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại thửa đất số 128, tờ bản đồ số 27, diện tích 903m2.

Ngày 06/6/2023, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng cho Ông- bà Nguyễn Thị Nguyệt, được miễn giảm 70% tiền sử dụng đất theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND thị xã.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, thì Ông - bà Nguyễn Thị Nguyệt đã được UBND thị xã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ 290 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 12/3/2021, hiện nay hạn mức đất ở của Ông -  bà Nguyễn Thị Nguyệt đã vượt 60m2 so với hạn mức đất ở được công nhận trên địa bàn phường Tứ Hạ (300m2).

Căn cứ khoản 2, điều 12, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất thì Ông không đủ điều kiện để giảm tiền sử dụng đất. Lý do: Phần diện tích đất ở đề nghị giảm tiền sử dụng đất vượt hạn mức đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 27/7/2023, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (trường hợp ông Nguyễn Văn Hồ). Vì vậy, đề nghị Ông nộp tiền sử dụng đất và tiền lệ phí trước bạ theo thông báo của Chi cục thuế Khu vực Hương Điền theo quy định.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để Ông được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 578