Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Văn Đức Dũng; Địa chỉ: TDP 3, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.
Ngày cập nhật 28/09/2023

Ngày 20/8/2023, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn xin kiến nghị  đề ngày 20/8/2023 của Ông. Đơn có nội dung: “Đề nghị ghi chú đằng sau giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích 547,5m2 nằm ngoài lộ giới 203”.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 2240/UBND-NC ngày22/8/2023 để giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, soát xét nội dung và tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời Ông như sau:

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ thì theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 627684 đã được UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 05/7/2002 cho ông, bà Văn Đức Vức – Hồ Thị Diệu tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 1, diện tích 751 m2 tọa lạc tại TDP 3, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà chỉ được công nhận đối với diện tích 751 m2 ngoài phạm vi mốc lộ giới 203 (Tim đường quốc lộ 1A ra 27m), phần diện tích bên trong lộ giới mốc 203 không được công nhận. Do đó, việc ông Văn Đức Dũng kiến nghị ghi chú đằng sau giấy chứng nhận quyền sử dung đất với diện tích 547.5 m2 nằm trong mốc lộ giới 203 là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Vây, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để Ông được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 663