Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Đặng An, Địa chỉ: thôn Tân Thọ, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 18/10/2023

Ngày 22/8/2023, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị đề ngày 22/8/2023 của Ông. Đơn có nội dung:  “Liên quan đến việc gia đình ông không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất”.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 2239/UBND-NC ngày 22/8/2023 để giao trách nhiệm cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã kiểm tra, soát xét nội dung đơn và tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời đơn cho công dân theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở Báo cáo của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời Ông như sau:

Tại Công văn số 9854/UBND-ĐC ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có quy định: Không thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích đất ở đối với các trường hợp đất nông nghiệp có nguồn gốc được giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

Qua rà soát hồ sơ của Ông - bà Võ Thị Quế đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 20, diện tích 1.231,7 m2, địa chỉ thửa đất tại thôn Phú Tuyên, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DG 957723 ngày 17/01/2023 có nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Ông - bà Võ Thị Quế được cập nhật là chủ sử dụng đất tiếp theo của thửa đất có nguồn gốc đất được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, do đó ngày 15/6/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có Công văn số 808/TNMT về việc trả lời đơn đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có trường hợp của Ông - bà Võ Thị Quế không đủ điều kiện đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Trà.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để Ông được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.755.486
Truy câp hiện tại 2.759