Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của bà Lương Thị Huề, địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 27/10/2023

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà nhận được đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị đề ngày 04/8/2023 của bà Lương Thị Huề, địa chỉ tại TDP 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Đơn có nội dung: “Liên quan đến việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, rà soát các hồ sơ liên quan, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời cho bà như sau:

1. Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 710204 do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 28/12/2012 cho ông, bà Nguyễn Văn Hoạt – Lương Thị Huề

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, việc UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 710204 ngày 28/12/2012 cho ông, bà Nguyễn Văn Hoạt – Lương Thị Huề tại thửa đất số 151, tờ bản đồ số 32, diện tích 419,5 m2 là đúng quy định của pháp luật.

2. Liên quan đến nội dung kiến nghị của bà Lương Thị Huề

UBND thị xã đề nghị bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã để lập thủ tục đo đạc phần diện tích đang sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

UBND thị xã Hương Trà trả lời và hướng dẫn cho bà được rõ./.

Thùy Trang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 630