Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của Ông Trần Quang Hoàng, địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 27/10/2023

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà nhận được đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị đề ngày 23/8/2023 của ông Trần Quang Hoàng có nội dung: “Đề nghị xem xét về việc buộc gia đình ông tháo dỡ nhà và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông ”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, rà soát các hồ sơ liên quan, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời cho ông như sau:

1. Thông tin về các thửa đất mà ông đang kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các thời kỳ đo đạc bản đồ:

- Theo Bản đồ 299 thuộc thửa đất số 126, tờ bản đồ số 5, diện tích 26480 m2 do UBND thị trấn (nay là phường) Tứ Hạ đăng ký.

- Theo Bản đồ địa chính 1995:

+ Nằm trong một phần thửa đất 211, tờ bản đồ số 8, diện tích 3425 m2 do UBND thị trấn (nay là phường) Tứ Hạ đăng ký.

+ Nằm trong một phần thửa đất 13, tờ bản đồ số 9, diện tích 17813 m2 do UBND thị trấn (nay là phường) Tứ Hạ đăng ký.

+ Nằm trong một phần thửa đất 18, tờ bản đồ số 9, diện tích 3599 m2 do UBND thị trấn (nay là phường) Tứ Hạ đăng ký.

- Theo Bản đồ địa chính năm 2003 là thửa đất số 533, tờ bản đồ số 23, diện tích 1561 m2 do ông Trần Quang Hoàng đăng ký.

- Theo Bản vẽ hiện trạng khu đất và công trình xây dựng trên đất của ông Trần Quang Hoàng do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã lập ngày 12/5/2023 thì tổng diện tích khu đất là: 3457,5 m2, tổng diện tích xây dựng là: 396,1 m2, thuộc các thửa đất số 533, 534, 566, 567, tờ bản đồ số 23.

2. Về nguồn gốc sử dụng đất: Vào năm 1992, ông có Đơn xin khai hoang kết cư, được Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Phú Ốc xác nhận với nội dung: “Qua đơn trình bày hoàn cảnh gia đình của anh Hoàng, HTX chúng tôi tạo điều kiện giúp đỡ. Kính chuyển UBND thị trấn Tứ Hạ xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, ông và vợ là bà Hoàng Thị Mai đã sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, sau đó tự ý làm chuồng trại chăn nuôi.

3. Theo hồ sơ giải phóng mặt bằng Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Kim Trà và Công trình Tuyến đường số 7 tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, tại thời điểm đền bù đã xác định loại đất tại thửa đất trên là đất trồng cây lâu năm.

4. Ngoài ra, ông và vợ là bà Hoàng Thị Mai đã có đất ở, nhà ở ổn định, được UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng số AB 692246 cấp ngày 03/10/ 2005 tại thửa đất số 163, tờ bản đồ số 17, diện tích 989 m2, địa chỉ tại TDP 4, phường Tứ Hạ.

Từ những lý do trên, việc ông kiến nghị xem xét liên quan việc buộc gia đình ông tháo dỡ nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng cho gia đình ông là không có cơ sở xem xét, giải quyết. UBND thị xã yêu cầu ông nghiêm túc phối hợp với UBND phường Tứ Hạ trong quá trình tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính liên quan việc sử dụng đất của ông tại các thửa đất nêu trên.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trả lời cho Ông được rõ./.

Thùy Trang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 556