Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Dương Xuân Việt; Địa chỉ: 41 Ngô Đức Kế, phường Đông Ba, thành phố Huế
Ngày cập nhật 01/12/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Phiếu chuyển số 517/PC-UBND ngày 17/11/2023 về việc giải quyết đơn của Ông. Đơn có nội dung “Kiến nghị về việc xin phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trả lời Ông như sau:

Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 29, diện tích 3.224,5 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm, địa chỉ thửa đất: Thôn Tam Hiệp, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà được UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 140021 ngày 29/9/2013 cho hộ ông Trần Lộc; ngày 17/12/2015 cập nhật biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Dương Xuân Việt; ngày 20/4/2023 cập nhật biến động tặng quyền sử dụng đất cho bà Lê Đông Cẩm Linh.

- Về sự phù hợp quy hoạch:

+ Theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Trà đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 thì thửa đất số 22, tờ bản đồ số 29 tại xã Bình Thành được quy hoạch đất giao thông với diện tích 42,7 m2 và quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác với diện tích 3181,8 m2

+ Theo Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Thành, thị xã Hương Trà đến năm 2040 đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 thì thửa đất số 22, tờ bản đồ số 29 tại xã Bình Thành được quy hoạch đất giao thông với diện tích 23,2 m2 và quy hoạch đất trồng trọt khác với diện tích 3201,3 m2.

- Căn cứ Luật Đất đai ngày năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và Công văn số 9854/UBND-ĐC ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh: Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, các quy hoạch có liên quan. Do đó, theo quy định thì thửa đất số 22, tờ bản đồ số 29 tại xã Bình Thành không đủ điều kiện đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để Ông được rõ./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.367