Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của Bà Lương Thị Huề Địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.
Ngày cập nhật 22/12/2023

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tiếp tục nhận được đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị đề ngày 10/11/2023 của bà Lương Thị Huề có nội dung: “Đề nghị xem xét nội dung Công văn số 2782/UBND-TNMT ngày 12/10/2023 của UBND thị xã”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời cho bà như sau:

Việc UBND thị xã ban hành Công văn số 2782/UBND-TNMT ngày 12/10/2023 để trả lời đơn cho bà là căn cứ trên cơ sở rà soát hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà vào năm 2005 và quy định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại Công văn nêu trên, đối với phần diện tích gia đình bà đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND thị xã đã hướng dẫn bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã để lập thủ tục đo đạc, làm cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Do vậy, UBND thị xã đề nghị bà nghiên cứu kỹ nội dung Công văn này và Công văn số 2782/UBND-TNMT ngày 12/10/2023 của UBND thị xã để hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan kiến nghị của bà.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trả lời cho bà được rõ./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.279