Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin đơn ông Nguyễn Xuân Thắng; Địa chỉ: 13 Cao Bá Quát, thành phố Huế
Ngày cập nhật 01/02/2024

Ngày 28/12/2023, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn xin gia hạn chuyển đổi mục đích đất đề ngày 28/12/2023 của Ông. Đơn có nội dung: “Xin gia hạn việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất”.

Liên quan đến nội dung này, Ủy ban nhân dân thị xã thông tin đến Ông như sau:

Qua rà soát hồ sơ, Ông là chủ sử dụng đất của thửa đất số 262, tờ bản đồ số 4, diện tích 852,6 m2, địa chỉ thửa đất: Thôn An Thuận, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Trà theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 (chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích 300m2). Sau khi xem xét nội dung đơn của Ông, UBND thị xã đã đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chuyển tiếp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 sang năm 2024 của thửa đất nói trên (chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích 300m2) theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 10/01/2024.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã thông tin để Ông được biết.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 1.304