Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin đơn bà Nguyễn Thị Khuyên; Địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 01/02/2024

Ủy ban nhân dân thị xã nhận được có tiêu đề Đơn kiến nghị đề ngày 05/11/2023 của Bà. Đơn có nội dung: “Liên quan đến việc đo đạc đất đai của gia đình bà”

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, soát xét nội dung và giải quyết đơn của Bà theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã thông tin đến Bà như sau:

Ngày 31/3/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã có nhận đơn đề nghị định vị, cắm mốc ranh giới thửa đất của bà đã được UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD910225 tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 27, diện tích 656m2 (chưa trừ phần diện tích thu hồi GPMB đường Độc Lập), kèm hợp đồng định vị, cắm mốc ranh giới số 17/HĐCN-2023, ngày 31/3/2023 giữa Bà và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã.

Ngày 03/4/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã đã tiến hành định vị cắm mốc và bàn giao mốc giới ngoài thực địa thửa đất cho Bà, số lượng mốc bàn giao 1 (một) vị trí đã được định vị tọa độ mốc ranh giới và sơn đỏ vào mốc vị trí ranh giới thửa đất nêu trên của Bà. Tuy nhiên, Bà không đồng ý với vị trí đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã định vị, cắm mốc ngoài thực địa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Bà tại thửa đất nói trên.

Ngày 27/9/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã nhận đơn đề nghị đo đạc thửa đất của Bà tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại TDP 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã đã cùng UBND phường Tứ Hạ tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trạng sử dụng đất của Bà theo Thông báo số 4319/TB-CNVPĐK của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã. Tuy nhiên, tại thời điểm đo đạc Bà và các hộ không tham gia xác định mốc ranh giới thửa đất nên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã không có cơ sở để đo đạc.

Ngày 26/10/2023 và ngày 02/11/2023 , Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã tiếp tục phối hợp với UBND phường Tứ Hạ tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trạng sử dụng đất của Bà tại thửa đất nói trên. Tại buổi làm việc, Bà và hộ tiếp giáp vẫn không tham gia xác định mốc ranh giới thửa đất nên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã vẫn chưa có cơ sở để tiến hành đo đạc.

Liên quan đến nội dung trên,  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã đã có Công văn về việc chuyển trả hồ sơ đo đạc hiện trạng thửa đất của Bà tại thửa đất nói trên; đồng thời đề nghị Bà cùng với chủ sỡ hữu đất tiếp giáp xác định lại mốc ranh giới thửa đất để tiến hành đo đạc.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã thông tin để Bà được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.039