Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Trần Đức Tính, địa chỉ tại TDP 5, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/03/2024

Thực hiện Thông báo số 38/TB-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp dân định kỳ vào ngày 22 tháng 02 năm 2024; trong đó có yêu cầu UBND thị xã có văn bản trả lời đơn có tiêu đề Đơn xin kiến nghị đề ngày 22/02/2024 của ông Trần Đức Tính, địa chỉ tại TDP 5, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà có nội dung: “Liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, rà soát các hồ sơ liên quan, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời cho Ông như sau:

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 904048 do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 14/12/2005 cho ông, bà Trần Đức Tính – Đặng Thị Ngọc tại thửa đất số 309, tờ bản đồ số 23, diện tích 3219 m2, địa chỉ tại Khu vực 6, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà (nay là TDP 5, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), ngày 27/02/2024, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định pháp luật do cấp sai nguồn gốc và thời hạn sử dụng đất.

Về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông, UBND thị xã đã giao trách nhiệm cho UBND phường Tứ Hạ phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã hướng dẫn gia đình ông lập thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo báo cáo của UBND phường Tứ Hạ, UBND phường Tứ Hạ đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã mời Ông làm việc để hướng dẫn Ông lập thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, ông đã nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất trên tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

UBND thị xã đã tiếp tục chỉ đạo UBND phường Tứ Hạ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBND thị xã cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông theo quy định, hoàn thành trước ngày 17/4/2024.

Vậy, UBND thị xã Hương Trà trả lời cho Ông được rõ./.

Thùy Trang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.173