Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của bà Hoàng Thị Dân Địa chỉ: thôn 1, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/06/2024

Ủy ban nhân dân thị xã nhận được đơn có tiêu đề “Đơn kiến nghị” đề ngày 25/5/2024 của bà Hoàng Thị Dân, địa chỉ: thôn 1, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có nội dung: “Liên quan việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời cho Bà như sau:

1. Về lý do thu hồi và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện Kết luận thanh tra số 472/KL-TTr ngày 09/7/2015 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà; trong đó, có nội dung đề nghị xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 61 trường hợp nhưng cả 02 người đứng tên trong Giấy đều là cán bộ, không phải người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Ngày 23/11/2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp cho 46 hộ gia đình, cá nhân sử dụng tại các phường, xã: Hương Vân, Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình; trong đó, có trường hợp của bà. Lý do thu hồi: Thực hiện theo Kết luận số 472/KL-TTr ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Ngày 09/4/2024, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp cho 31 hộ gia đình, cá nhân sử dụng tại các phường, xã: Hương Vân, Bình Thành, Bình Tiến; trong đó, có trường hợp của bà. Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị thu hồi theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND thị xã Hương Trà, tuy nhiên các hộ gia đình, cá nhân không giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý theo quy định.

2. Về việc hướng dẫn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại Điều 2 của Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 và Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của UBND thị xã, UBND thị xã đã giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã phối hợp với UBND xã Bình Tiến hướng dẫn bà lập thủ tục kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 Do đó, UBND thị xã đề nghị bà liên hệ UBND xã Bình Tiến để được hướng dẫn thủ tục theo quy định.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời cho bà được rõ ./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.620
Truy câp hiện tại 6.389