Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn thư
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có nhận đơn với tiêu đề “Đơn kiến nghị” đề ngày 15/11/2021 của ông, bà với nội dung liên quan đến việc giải quyết con đường đi của gia đình ông, bà.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Phiếu chuyển số 665-PC/TU ngày 31/3/2022 của Thị ủy Hương Trà về việc chuyển đơn có tiêu đề Đơn xin điều chỉnh sổ hồng đề ngày 01/4/2022 của bà. Đơn có nội dung: “Đề nghị điều chỉnh diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà”.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Phiếu chuyển đơn kiến nghị số 884/STNMT-TTr  ngày 21/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Trần Công Hiển, địa chỉ: số 37 Trần Hữu Độ, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Đơn có nội dung: “Kiến nghị liên quan đến việc nộp tiền thuế sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông tại thửa đất số 196, tờ bản đồ số 37”.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận được đơn có tiêu đề Đơn đề nghị của ông, bà Trần Văn Thành - Phạm Thị Xuyến. Đơn có nội dung: “Đề nghị xử lý việc cấp đổi giấy chứng nhận đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông, bà”.
Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn có tiêu đề Đơn xin hỏi đề ngày 16/02/2022 của các ông, bà Dương Lang, Phan Gia Lễ, Phan Thị Hường; địa chỉ: Xóm Lò, TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn. Đơn có nội dung: “Đề nghị hoàn thiện đường đi và hệ thống mương nước tại khu Tái định cư Ruộng Cà, phường Hương Văn”.
Ủy ban nhân dân thị xã tiếp nhận đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị của ông Phan Bá Hiếu (con ông, bà Phan Bá Tuất- Lê Thị Hồng), địa chỉ tại: Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.  Đơn có nội dung: “Đề nghị xem xét, bố trí đất tái định cư (theo diện hộ phụ) cho gia đình ông do ảnh hưởng GPMB Dự án đường Cao tốc Cam Lộ -La Sơn”
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.793