Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Trà bắt đầu triển khai cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Ngày cập nhật 29/04/2022

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 02 năm từ 2022-2023, gồm:

 

1. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc là theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan.

2. Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan.

3. Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập.

4. Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Quyết định số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

5. Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Ngay khi có nguồn vốn phân bổ, NHCSXH thị xã Hương Trà đã triển khai giải ngân 03 chương trình gồm: Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Tổng số tiền đã giải ngân của 03 chương trình này là hơn 3,7 tỷ đồng cho 57 khách hàng.

Trong thời gian tới, NHCSXH thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội để giải ngân nhanh chóng nguồn vốn đến với khách hàng có nhu cầu, không để ứ đọng nguồn vốn và đảm bảo giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư kịp thời vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất và dịch vụ kinh doanh buôn bán nhỏ, góp phần phục hồi sản xuất theo tinh thần của Nghị quyết số 11/NQ-CP.

 

Nguyễn Văn Cường-NHCSXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.819