Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Trà đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn giúp người dân khôi phục kinh tế
Ngày cập nhật 27/05/2022

Để thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người dân nhất là người lao động, người nghèo và người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Khách hàng nhận tiền vay vốn từ NHCSXH thị xã Hương Trà

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Trà được phân bổ nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng để thực hiện cho vay các chương trình gồm:

- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ;  

- Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập.

- Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

- Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Để đây nhanh tiến độ giải ngân, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hương Trà (PGD) đã tham mưu cho UBND thị xã, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã chỉ đạo các Hội đoàn thể, cơ quan, phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với PGD trong việc tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; Rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn và tổng hợp nhu cầu vay vốn từ các thôn, tổ dân phố... để làm cơ sở tổ chức họp bình xét và tiến hành cho vay một cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.

Đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hương Trà đã hoàn thành việc cho vay nguồn vốn của chương trình tín dụng Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiển 8 tỷ đồng nhằm tạo việc làm mới cho 160 khách hàng theo chỉ tiêu nguồn vốn của chương trình tín dụng này đã phân giao cho PGD; đồng thời đã giải ngân cho vay chương trình nhà ở xã hội với số tiền 525 triệu đồng của 02 khách hàng và chương trình tín dụng đối với Học sinh, sinh viên mua máy tính với số tiền 20 triệu dồng của 02 khách hàng. Phần vốn còn lại thuộc chương trình cho vay nhà ở xã hội đã được xây dựng kế hoạch giải ngân theo tiến độ khởi công, khối lượng hoàn thành công trình nhà ở của hộ gia đình. Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP đã nêu và trên cơ sở nguồn vốn đã được phân bổ một cách nhanh chóng, thuận lợi và kịp thời, qua đó nhằm giúp cho người dân tại địa phương, nhất là người lao động có vốn để tạo việc làm mới, phục hồi sản xuất kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhằm chung tay cùng đất nước thực hiện thành công Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Văn Cường - Ngân hàng CSXH thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.341