Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phân bổ kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã để cho vay xuất khẩu lao động, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 22/06/2022

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1053   /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) từ nguồn năm trước chuyển sang ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Hương Trà để cho vay xuất khẩu lao động, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động trên địa bàn thị xã.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Hương Trà.

Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Hương Trà có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng đề án, quản lý và sử dụng nguồn vốn ủy thác đúng mục đích và pháp luật của Nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.393