Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Trà tổ chức phiên họp quý III năm 2022
Ngày cập nhật 20/10/2022

Nhằm đánh giá các kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho những tháng cuối năm 2022, ngày 11/10/2022, tại phòng họp Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Trà đã tổ chức thành công phiên họp quý III năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã.

Tại phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đã thông báo về một số chủ trương mới liên quan đến tín dụng chính sách, một số thay đổi về nhân sự sau kiện toàn của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, một số nội dung chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và một số nội dung khác. Ông Trương Công Huy, Giám đốc NHCSXH thị xã đã thay mặt Ban đại diện HĐQT báo cáo tóm tắt một số kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, Ban đại diện HĐQT đã tham mưu UBND thị xã tổ chức thành công hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã giai đoạn 2002-2022, thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra năm 2022, đã phân bổ, điều hành các chỉ tiêu tín dụng được giao kịp thời cho các xã, phường, không để xảy ra tình trạng ứ đọng nguồn vốn, tất cả nguồn vốn thu hồi đều được cho vay quay vòng nhanh chóng và ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho các đơn vị có nhu cầu lớn để phục vụ vào sản xuất chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ,… Về quy mô dư nợ tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 30/9/2022 đạt hơn 327,1 tỷ đồng, tăng trưởng so với đầu năm 53.6 tỷ đồng; đạt tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 19,59% so với đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm, vốn tín dụng chính sách đã giải ngân cho 2.345 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền cho vay hơn 130,2 tỷ đồng, là nguồn lực không nhỏ giúp bà con nhân dân đầu tư phục hồi sau đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại phiên họp, trên cơ sở các kết quả đạt được, Ban đại diện HĐQT cũng đã bàn bạc, đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm nhằm đưa tín dụng chính sách ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của thị xã, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./. 

Văn Cường - Ngân hàng CSXH thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 79