Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai Tín dụng Chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã
Ngày cập nhật 07/07/2023

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 242/KHPH-MTTQ-NHCS ngày 24/5/2023 giữa Ủy ban MTTQ VN tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) và Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH); Sáng ngày 05/7/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Hương Trà và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Trà tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các nội dung theo Chương trình của MTTQ và NHCSXH thị xã.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Đến tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư thường trực Thị ủy; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND thị xã, kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH thị xã; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; ông Trương Công Huy, Giám đốc NHCSXH thị xã và Ban Giám đốc, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH thị xã; đại diện lãnh đạo các Tổ chức Chính trị - xã hội thị xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Theo Kế hoạch phối hợp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và Phòng giao dịch NHCSXH thị xã cùng thực hiện phối hợp trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; hai cơ quan thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Lãnh đạo hai cơ quan thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp

Trong thời gian tới, căn cứ vào Kế hoạch phối hợp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và Phòng giao dịch NHCSXH thị xã sẽ lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực để tổ chức, triển khai thực hiện, hướng tới các mục tiêu: tuyên truyền, phổ biến về tín dụng chính sách xã hội, về phong trào “Vì người nghèo”, huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã./.

Văn Cường – NHCSXH thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 2.156