Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Trà giải ngân chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Ngày cập nhật 12/10/2023

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Trà đã tham mưu cho UBND thị xã, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH thị xã, phối hợp với các cơ quan liên quan, công an các xã, phường thực hiện rà soát, nắm bắt danh sách và nhu cầu vay vốn của các đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua rà soát trên địa bàn thị xã và nhu cầu của người vay vốn, ngày 11 tháng 10 năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Trà đã tiến hành giải ngân món vay đầu tiên với số tiền 100 triệu đồng; hộ vay sử dụng vốn để đầu tư vườn ươm cây giống, thời hạn cho vay 60 tháng; lãi suất cho vay 6,6%/năm.

Hộ gia đình nhận tiền vay chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp xã và Công an cấp xã tiếp tục rà soát, giải ngân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời để giúp người chấp hành xong án phạt tù có vốn đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, giúp người dân hòa nhập xã hội nhành chóng, vươn lên trong cuộc sống, xoá bỏ mặc cảm, cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Một số nội dung liên quan đến chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Về đối tượng được vay vốn:

Quyết định quy định đối tượng vay vốn bao gồm:

1 - Người chấp hành xong án phạt tù bao gồm người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá; 

2 - Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.  

Về điều kiện vay vốn: 

Về điều kiện vay vốn, Quyết định nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm.

Điều kiện vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện nêu trên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; có phương án vay vốn và được UBND cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận.

Quyết định nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh quy định ở trên phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại NHCSXH đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật thì mới đủ điều kiện để vay vốn.

Về phương thức cho vay:

1 - Đối với người chấp hành xong án phạt tù: Thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao dịch với NHCSXH. Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại NHCSXH. NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội. 

2 - Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp. 

Về mục đích sử dụng vốn vay:

Quyết định cũng quy định cụ thể mục đích sử dụng vốn vay. Theo đó, đối với vay vốn để đào tạo nghề: Chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm: Tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập; chi phí ăn, ở, đi lại.

Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Chi phí để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Về mức vốn cho vay:

Về mức vốn cho vay, Quyết định quy định đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Văn Cường – NHCSXH thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.755.486
Truy câp hiện tại 5.122