Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Trà tổ chức phiên họp quý III năm 2023
Ngày cập nhật 12/10/2023

Nhằm đánh giá các kết quả đạt được trong quý III năm 2023, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023, ngày 10/10/2023, tại Hội trường Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hương Trà, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH thị xã Hương Trà đã tổ chức thành công phiên họp quý III năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Ngọc An, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã, nhằm đánh giá các kết quả hoạt động trong quý IIII và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho quý IV năm 2023.

Đồng chí Đỗ Ngọc An -  PCT UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đã thông báo về một số chủ trương mới liên quan đến tín dụng chính sách, một số thay đổi về nhân sự sau kiện toàn của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã, một số nội dung chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp trên và một số nội dung khác. Ông Lê Xuân Trung, Giám đốc NHCSXH thị xã đã thay mặt Ban đại diện HĐQT báo cáo tóm tắt một số kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã trong quý III năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Theo đó, BĐD HĐQT NHCSXH thị xã đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; đã phân bổ, điều hành các chỉ tiêu tín dụng được giao kịp thời cho các xã, phường, không để xảy ra tình trạng ứ đọng nguồn vốn, tất cả nguồn vốn thu hồi đều được cho vay quay vòng nhanh chóng và ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho các đơn vị có nhu cầu lớn để phục vụ vào sản xuất chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ,… Đặc biệt, đến nay đã thực hiện hoàn thành giải ngân trên 99% chỉ tiêu nguồn vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Đồng chí Lê Xuân Trung - Giám đốc NHCSXH thị xã phát biểu tại phiên họp

Về quy mô dư nợ tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 30/9/2023 đạt 378,141 tỷ đồng, tăng trưởng so với đầu năm số tiền hơn 31,2 tỷ đồng; đạt tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 9,01% so với đầu năm và là tỷ lệ tăng trưởng khá cao so với bình quân toàn Chi nhánh. Trong 9 tháng đầu năm 2023, vốn tín dụng chính sách đã giải ngân cho 1.665 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền cho vay hơn 108,6 tỷ đồng, là nguồn lực không nhỏ giúp bà con nhân dân đầu tư phục hồi sau đại dịch Covid-19, phục hồi sau bão, lũ và phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại phiên họp, trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã cũng đã trao đổi, bàn bạc, đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, nhằm đưa tín dụng chính sách ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của thị xã, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Văn Cường – NHCSXH thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 2.854